Cloud Computing 101

Cloud-computing (Bulut bilişim) son yıllarda giderek artan bir şekilde aktif olarak kullanılmaya başlanan bir hizmetler bütünü. Web üzerinden compute, storage, database ve networking gibi hizmetleri, talep bazlı ve kullandığın kadar öde mantığıyla sunan sistemlere genel olarak bulut bilişim hizmetleri deniyor. Temel olarak bulut hizmetlerini 3 grup altında toplayabiliriz. IaaS (Infrastructure as a Service) : IT… Continue reading Cloud Computing 101